SOLIERA Airen

  800,000

  US11
  USA
  Zinfandel
  15.8%
  0.75L
  Ngày thu hoạch: Từ 12 – 28/10/2013

  Độ cồn : 15,8%

  Độ pH: 3.61

  Độ chua: 5,9 g / L


  Danh mục: