Barbera d’Asti Superiore Le Orme

460,000

US11
USA
Zinfandel
15.8%
0.75L
Ngày thu hoạch: Từ 12 – 28/10/2013

Độ cồn : 15,8%

Độ pH: 3.61

Độ chua: 5,9 g / L


Danh mục: