Số 1 đường 10, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Mở cửa từ Thứ 2 -CN. Từ 8:00 -22:00

Giờ mở cửa

Mon – Fri 9AM – 7PM
Sat – Sun 10AM – 6PM

Địa chỉ

Số 1 đường 10, , Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Liên Hệ

Điện thoại: 0917791177
Email: nickduy82@gmail.com
Bạn có câu hỏi

Liên hệ ngay